P. Král: Díky EU panuje svoboda pohybu osob, zboží i služeb