Oznámení pro veřejnost – platby za elektronické dálniční známky

Česká národní banka zaznamenala v posledních dnech zvyšující se počet dotazů ohledně provedených plateb (převodem z účtu plátce) za elektronické dálniční známky. ČNB v této souvislosti upozorňuje, že odpovědi na dotazy týkající se nákupu dálničních známek je třeba vyhledat na portálu prodejce – www.edalnice.cz.  

Informaci, zda nákup dálniční známky byl řádně zaregistrován v systému, obdrží plátce pouze od provozovatele portálu – viz https://edalnice.cz/otazky-a-odpovedi/index.html. Obdobně je třeba postupovat například i v případě řešení chybně zadaného variabilního symbolu.

ČNB, která je bankou příjemce předmětné platební transakce, nemůže veřejnosti potvrzovat žádnou provedenou platbu a nemůže být ani nápomocna při řešení případných problémů spojených s nákupem elektronické dálniční známky.

Odbor komunikace ČNB