Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku č. Ib/2020