Opatření obecné povahy ke stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů