Oldřich Dědek – Převažují argumenty pro stabilitu sazeb