Odnětí licence Certasig Societate de Asigurare Reasigurare S.A.