Ocenění za rekonstrukci České národní banky

Dne 3. října 2019 se ve Španělském sále na Pražském hradě uskutečnil slavnostní večer nazvaný Pocta české památkové péči, během něhož získaly ocenění mimořádné projekty v oblasti záchrany a obnovy českých památek za posledních 30 let. Mezi ty patřila také rekonstrukce budovy České národní banky.

V období komunistického režimu bohužel nebyl kladen příliš velký důraz na obnovu našich historických památek, jichž je Česká republika skutečnou evropskou a světovou velmocí. Kromě několika nejvýznamnějších, jako byl Karlštejn, Pernštejn nebo Křivoklát, byla většina z nich od 50. let minulého století v podstatě určena k zapomenutí. Po jejich vyvlastnění se z mnohých staly provozní objekty sloužící nejrůznějším účelům, jako byly zemědělské sklady nebo rekreační objekty pracujících, což znamenalo jejich dlouhodobě nevhodnou úpravu nebo přímo záměrnou devastaci. Po obnovení demokracie se obrátil pohled také na dosud chátrající památky, a to i s ohledem na jejich navrácení původním vlastníkům a na zájmy a patriotismus jednotlivých obcí, v jejichž katastrech se nacházejí. V posledních třiceti letech se tak nejen díky nadšení majitelů, zástupců obcí a památkářů, ale i možnosti čerpat finanční prostředky z nejrůznějších fondů, podařilo rekonstruovat řadu objektů našeho rozsáhlého nemovitého kulturního dědictví.

Uplynutí třiceti let od tzv. Sametové revoluce v listopadu 1989 přivedlo odbornou platformu Architecture Week Praha ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími kulturními institucemi k rozhodnutí věnovat slavnostní večer, který je každoročně pořádán s cílem podporovat architekturu a ukázat její zásadní počiny, ocenění nejdůležitějších realizovaných projektů v oblasti rekonstrukce památek a nejvýznamnějších osobnosti české památkové péče. V několika kategoriích tak byla oceněna rekonstrukce řady českých památek, a to jak české veřejnosti dobře známých, tak i těch, které se vynořují z mnohaletého zapomnění a nepochybně se v budoucnosti stanou vyhledávanými turistickými cíli (přehled cen níže). Hlavní cenu Grand Prix Opera Historica 2019 si za úspěšnou a mimořádně kvalitní rekonstrukci budovy Národního muzea odnesl jeho ředitel Michal Lukeš.

S ohledem na mimořádný přínos v oblasti evropské ochrany památek byly výjimečně oceněny tzv. zvláštní cenou organizátorů dvě instituce. Vedle zámku ve Versailles to byl také komplex budov České národní banky. Právě objekty bývalé Živnostenské banky a Pražské plodinové bursy, rozkládající se na území větším než pražské Staroměstské náměstí, byly přivedeny do původní krásy z doby architektů Františka Roitha nebo Bohumila Hübschmanna. Díky rozsáhlé a náročné rekonstrukci, která plně respektovala postoje předních českých památkářů, se jim vrátila podoba ze 30. let minulého století. Cenu převzal jménem České národní banky guvernér Jiří Rusnok, který ve svém projevu ocenil přístup jejího tehdejšího vedení z let 1997-2000, zejména guvernéra Josefa Tošovského, jež se rozhodlo neslevit z úsilí o maximální zachování mimořádné památkové hodnoty budov při dosažení jejich modernizace.

Přestože již uplynulo téměř dvacet let od rekonstrukce České národní banky, nebyla dosud v České republice provedena tak rozsáhlá obnova historické bankovní budovy. Udělená cena představuje formu určitého poděkování české odborné veřejnosti všem, kteří se tehdy na renesanci budovy ČNB podíleli.

Ocenění v rámci slavnostního večera Pocta české památkové péči:

Laureáti cen Opera Historica 2019:

Hlavní město Praha – Rekonstrukce Národního muzea v Praze
Středočeský kraj – Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena
Plzeňský kraj – Obnova barokního areálu Mariánská Týnice
Karlovarský kraj – Klášter premonstrátů v Teplé
Ústecký kraj – Obnova kostela a zámku v Konojedech
Liberecký kraj – Hrad Grabštejn
Královéhradecký kraj – Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pardubický kraj – Národní Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Kraj Vysočina – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné
Jihomoravský kraj – Vila Stiassni
Olomoucký kraj – Rekonstrukce zámku a oranžerie v Čechách pod Kosířem
Moravskoslezský kraj – Multifunkční aula „Gong“
Zlínský kraj – Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně
Asociace soukromých vlastníků hradů a zámků – Zámek Blatná

Laureáti ceny odborného kolegia:

Areál Pražského hradu, Palác šlechtičen
Rekonstrukce Obecního domu v Praze
Rekonstrukce Müllerovy vily
Rekonstrukce areálu Valdštejnského paláce
Rekonstrukce Zámku Kratochvíle
Rekonstrukce barokního Hospitalu v Kuksu
Obnova Zámku Kunín

Laureát ceny ICOMOS

Areál hradu a zámku Český Krumlov

Laureát ceny arcibiskupa

Kostel sv. Jakuba Staršího v Přepeřích

Laureát ceny ministryně pro místní rozvoj ČR

Zámek a oranžérie v Čechách pod Kosířem

Laureát ceny ministra kultury ČR

Vila Tugendhat

Laureáti zvláštních cen organizátorů:

Česká národní banka
Chateau de Versailles

Laureáti ceny Grand Prix Opera Historica

Národní muzeum v Praze

Laureáti ceny Jože Plečnika 2019:

PhDr. Jiří Langer, CSc.
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
PhDr. Bohumil Samek
Ing. Petr Macek PhD.
Ing. Aleš Krejčů
doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Ing. arch. Alexandr Skalický
MVDr. Pavel Heřman
Mgr. Ludmila Drncová
Pavel Jerie
doc. PhDr. Josef Štulc, CSc.
prof. Ing. arch. Václav Girsa
Ing. arch. Miloslav Hanzl
PhDr. Kateřina Bečková
Ing. arch. Karel Kuča
Ing. arch. Petr Chotěbor
akad. mal. Romana Balcarová
doc. PhDr. Tomáš Kotalík, CSc.
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
PhDr. Pavel Slavko
PhDr. Ivana Holásková