O. Dědek – Náklady na ofenzivu jsou vždy vyšší než náklady na obranu