Nový vizuální styl ČNB

Česká národní banka přichází s novým vizuálním stylem. Prvním zásadním dokumentem vydaným v nové grafické podobě je únorová Zpráva o inflaci I/2020.

Nový vizuální styl v zájmu určité kontinuity zachovává logo a korporátní barvy ČNB. Základní barevné ladění do tmavě modré je doplněno bílou barvou a je oživeno drobnými červenými akcenty. Dominantním obrazovým prvkem nového vizuálního stylu je symbol ČNB - sousoší Světlonoše se lvem, které je umístěno na střeše budovy pražského ústředí ČNB a které symbolizuje pokrok a očekávání budoucí hospodářské prosperity. Světlonoš a lev dnes současně "střeží" klíčové principy ČNB - nezávislost, otevřenost a odbornost.

Důvodem pro vznik nového vizuálního stylu byla potřeba jej nejen modernizovat, ale zejména postupně sjednotit grafickou podobu všech typů výstupů ČNB tak, aby byla na první pohled rozpoznatelná "značka" ČNB. Postupně proto budou do nové podoby převedeny všechny typy elektronických i tištěných publikací, dokumentů či kancelářských předmětů. Autorem nového vizuálního stylu ČNB je agentura Orbis Pictures.

 

Česká národní banka mění od února 2020 grafickou podobu svých publikací a dalších tiskovin. Prvním zásadním dokumentem vydaným v novém vizuálu je únorová Zpráva o inflaci I/2020.