Nový systém pro správu zkouškových sad

Dne 1. června 2023 byl spuštěn nový informační systém pro správu zkouškových sad (IS SPOT). IS SPOT je systém pro podporu správy zkouškových sad určených k odborným zkouškám dle jednotlivých právních předpisů, zejména zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (ZSÚ), zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT), a zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (ZDPZ).

IS SPOT dále umožňuje publikování zkouškových sad na webu ČNB, zadávání připomínek k otázkám, sběr a vyhodnocení statistických údajů o proběhlých zkouškách, a rovněž generování cvičných testů, a to jak plnohodnotných, tak ukázkových, pro případné zájemce z řad široké veřejnosti.

IS SPOT je dostupný na adrese https://apl.cnb.cz/spt/r/spot/spot/home