Nový náměstek ředitele sekce řízení rizik a podpory obchodů

Náměstkem ředitele sekce řízení rizik a podpory obchodů bude od 1. září 2019 Marek Šesták, který se od stejného data stane také ředitelem odboru řízení rizik téže sekce.

Mgr. Marek Šesták CFA (45) vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od svého nástupu do České národní banky v roce 1998 se věnuje oblasti bankovních obchodů. V letech 2005 – 2008 byl ředitelem odboru správy devizových rezerv sekce bankovních obchodů. Tuto funkci zastává i v současné době, a to do doby návratu Ondřeje Strádala z Mezinárodního měnového fondu do ČNB.