Novela zákona o bankách č. 338/2020 Sb.

1. 10. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech č. 338/2020 Sb., která přináší celou řadu dílčích změn.

  • Pro klienty bank zavádí větší informovanost v případě spojení bank nebo odprodeji části bankovních aktivit jiné bance, čímž se fakticky pro klienty mění jejich smluvní partner. Dojde-li v důsledku takové transakce k přesunu sídla banky do zahraničí, klienti budou mít možnost bezúplatně převést své vklady do jiné banky (výjimkou jsou vklady kryté pojištěním vkladů do výše 100 000 eur). Také se dovědí, ve kterém státě jsou nově pojištěny jejich vklady.
  • Dále se upravuje oblast pojištění vkladů. Především se posiluje financování Garančního systému finančního trhu, který je odpovědný za fond pojištění vkladů. Ten bude mít nově v mimořádných situacích možnost vybrat od bank mimořádné příspěvky na svůj provoz. Neměla by tak hrozit situace, že v důsledku problémů na trhu budou Garančnímu systému chybět provozní prostředky.
  • Novela také představuje celou řadu drobnějších změn, které si často vyžádala praxe, a které na jednu stranu výslovně zavádí povinnost bankám jednat s odbornou péčí, ale na druhou stranu zmírňují jejich administrativní zátěž či zlepšují jejich postavení. Obecně směrují ke zefektivnění dohledu a dalších činností ČNB a zároveň k bezpečnějšímu a efektivnějšímu fungování bankovního trhu.
  • Novela se zároveň týká i družstevních záložen (kampeliček), přičemž úpravy směřují často ke sjednocení požadavků s těmi, které jsou kladené na banky, ať jde o řádné vedení smluvní dokumentace či rovněž vyžadovaný vysoký standard odborné péče při jejich činnosti.