Novela zákona o ČNB definitivně schválena Parlamentem ČR

Poslanecká sněmovna při opakovaném hlasování dnes definitivně schválila novelu zákona o České národní bance ve znění, které odsouhlasila 24. března 2021, a odmítla tak pozměňovací návrhy Senátu. 

Novela zákona ČNB, která vejde v účinnost zhruba měsíc po vyhlášení ve Sbírce zákonů, rozšiřuje spektrum měnověpolitických obchodů prováděných centrální bankou a dává ČNB pravomoc stanovit právně závaznou formou makroobezřetnostní limity v oblasti hypotečních úvěrů.

I nadále bude platit zákaz měnového financování podle § 34a zákona o ČNB, do kterého nebylo zákonodárci nijak zasahováno. ČNB tak v žádném případě nesmí úvěrovat vládu, což vyplývá také z podmínek členství České republiky v EU.