Nové, závazné limity pro posuzování hypoték

Od 1. 4. 2022 se mění pravidla pro posuzování žadatelů o hypoteční úvěr. Úvěrové ukazatele budou banky zohledňovat u nových úvěrů, v případě refinancovaných úvěrů jen v případě, že se původní úvěr navýší. Při refixaci k novému posouzení klienta nedochází, tzn. nové limity se neuplatňují.

Banky jsou povinné od tohoto data poskytnout pouze takové úvěry, kde výše hypotečního úvěru dosahuje maximálně 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel loan-to-value, LTV). Pro žadatele mladší 36 let je tento limit posunut na 90 %.

Poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu (ukazatel debt-to-income, DTI) nesmí přesáhnout 8,5násobek (pro žadatele mladší 36 let je limit posunut na 9,5násobek) a maximální výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele (ukazatel debt-service-to-income, DSTI) nesmí převýšit 45 % (pro žadatele mladší 36 let nesmí být vyšší než 50 %).

Mírnější hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Při refinancování úvěru (přechod se stávajícím úvěrem do jiné banky) bude banka nově posuzovat limity úvěrových ukazatelů jen tehdy, bude-li klient žádat navýšení hodnoty jistiny úvěru.

Při refixaci (stanovení nové úrokové sazby ke konci doby její fixace v původní bance) k novému posouzení klienta nedochází, tzn. nové limity se neuplatňují.

Poskytovatelé mohou udělit výjimku a souhlasit s hypotékou, která nemusí splňovat všechny limity.  Musí však být přesvědčeni, že žadatel daný úvěr v budoucnu bez problémů splatí. Objem takových úvěrů však nesmí přesáhnout 5 % celkového objemu hypoték poskytnutých v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že vyhlašování je upraveno zákonem o České národní bance, je závazné pro všechny poskytovatele úvěrů na bydlení na českém trhu. Musí se jimi řídit jak banky a nebankovní poskytovatelé dohlížení ČNB, tak přeshraniční subjekty, které nabízejí na území ČR hypotéky, např. pobočky zahraničních bank.