Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL): Obecný přístup České národní banky