M. Mora na semináři Česko-německé obchodní a průmyslové komory