Kapitálové toky: Zkušenost ČNB za poslední dvě dekády