Jmenovité argumenty nově v záznamech měnověpolitických jednání

Česká národní banka zveřejňuje poprvé záznam z měnového jednání, ve kterém jsou jednotlivé argumenty přiřazeny konkrétním členům bankovní rady. Prvním zápisem v nové podobě je záznam z měnověpolitického jednání z 6. února 2020. Dosud byl tento dokument publikován v anonymizované podobě.

Účelem změny je další posílení informační hodnoty zápisů a umožnění veřejnosti, aby lépe pochopila uvažování jednotlivých členů bankovní rady a důvody jejich hlasování. Nová podoba zápisů může přispět k větší předvídatelnosti rozhodování jak jednotlivých členů, tak bankovní rady jako celku.

Jmenovité argumenty budou od letošního února obsahovat všechny záznamy ze standardních jednání bankovní rady týkajících se nastavení úrokových sazeb. V případě použití nekonvenčních nástrojů měnové politiky (jako byl například kurzový závazek z let 2013-2017) zůstanou zápisy nadále anonymizované.

Záznam z jednání bankovní rady s obvykle osmidenním odstupem rozvádí informace o rozhodnutí bankovní rady zveřejňované v den jednání o výši základních úrokových sazeb. Jeho význam pro komunikaci měnové politiky je detailně popsán v článku Jak se bankovní rada rozhoduje?

Motivaci ČNB ke změně podoby těchto záznamů vysvětluje ve video rozhovoru člen bankovní rady Tomáš Holub.