Jak bankéři v srpnu 1968 rozváželi po republice data