Inflace v říjnu 2021 mírně nad prognózou ČNB a vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle