Inflace v lednu 2020 mírně nad prognózou a nadále nad horní hranou tolerančního pásma cíle ČNB