Hodnocení aktuální makroekonomické situace a její očekávaný vývoj v příštím období