Eva Zamrazilová, Jakub Holas: Struktura financování firem a transmise měnové politiky ČNB