Efekty investic sektoru vládních institucí na inflaci

Dopad investic sektoru vládních institucí na inflaci závisí na řadě faktorů: na časovém horizontu, pozici ekonomiky v hospodářském cyklu, způsobu financování, typu a délce trvání investic apod. Investice vládních institucí, zejména zaměřených na podporu hospodářského růstu, mají potenciál posílit nabídkovou stranu ekonomiky a přinést dlouhodobý makroekonomický prospěch a růst životní úrovně. Publikováno jako součást Zprávy o měnové politice – jaro 2024. Autoři: Jan Brůha, Karel Musil, Zdeněk Pikhart