Důvěra veřejnosti v ČNB roste

Agentura STEM dnes vydala průzkum důvěry veřejnosti ve vrcholné instituce s vlivem na českou ekonomiku, který zahrnuje i Českou národní banku. „Dvoutřetinová většina občanů má důvěru v Českou národní banku (67 %). Centrální banka tak patří mezi sledovanými institucemi k těm s vysokou mírou důvěry,“ uvedl STEM v průzkumu.

Po zavedení kurzového závazku důvěra veřejnosti vůči centrální bance propadla. „Od roku 2016 již pozorujeme postupné obnovování důvěry v ČNB, které i přes drobný výkyv v roce 2018 nyní dále pokračuje,“ dodal STEM.

Celý průzkum je k dispozici na webu agentury STEM.