Dokud inflace nepoleví, nemá smysl hovořit o snižování sazeb

Společný autorský článek člena bankovní rady V. Bendy a poradce bankovní rady J. Matějů k postoji ČNB ohledně krocení současného inflačního vzedmutí publikovaný 16. 2. 2022 v Hospodářských novinách.

„Prognóza ČNB počítá s postupným návratem sazeb k nižším úrovním, jakmile inflační tlaky alespoň částečně poleví. S přibývajícími proinflačními signály je však zřejmé, že tato debata není na pořadu dne a dlouho nebude. Naopak bude třeba zvážit, jestli sazby ještě o něco nezvýšit.“