Dekádní bilance ČNB v nové podobě

Od 1. 1. 2021 přechází Česká národní banka ke zveřejňování výsledků své účetní dekádní bilance pomocí prezentačního nástroje OBIEE, který umožňuje uživatelům porovnání vybraných bilancí, stažení dat, zobrazení grafů nebo grafické znázornění vybraných položek bilance.

Ve formátu OBIEE jsou od stejného data k dispozici i minulé, již zveřejněné dekádní bilance ČNB.