Čtvrtletní informace o správě devizových rezerv ČNB ke konci roku 2021

Česká národní banka vydala informaci o aktivně spravované části devizových rezerv ke konci čtvrtého čtvrtletí 2021. Její eurová hodnota za uplynulý kalendářní rok vzrostla o přibližně 8 %, a to vlivem kladného zhodnocení a nákupu cizí měny od klientů.

Výnos devizových rezerv měřený v cizí měně dosáhl za uplynulý rok 2,11 %, korunový výnos byl vlivem posilující domácí měny záporný v rozsahu 0,29 %.

Likviditní tranše devizových rezerv, která představuje část devizových rezerv určenou pro okamžité potřeby, vykázala záporný výnos 0,36 % v důsledku toho, že tuto tranši tvoří krátkodobé investice v eurech nesoucí záporný úrok.

Investiční tranše, kde je soustředěna část devizových rezerv orientovaná na výnos ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, vykázala kladné zhodnocení 3,4 %. Nejvíce se na tomto výsledku podílelo akciové portfolio, zatímco dluhopisové portfolio s výjimkou čínského skončilo se záporným výsledkem kvůli rostoucím výnosům.

Struktura devizových rezerv i nadále prochází transformací. Jejím smyslem je vyšší míra diverzifikace spolu s orientací na výnos v delším horizontu. V roce 2021 se tak v rámci této transformace navýšil objem investiční tranše, ve které jsou soustředěny všechny výnosově orientované třídy aktiv, na úkor likviditní tranše o přibližně 5 procentních bodů. Vzhledem k tomu, že byl podíl akciového portfolia stanoven na 20 % investiční tranše, cíleným důsledkem bylo zvýšení podílu akciového portfolia na celkových devizových rezervách na 16 %. V akciích bylo koncem roku 2021 investováno 23 mld. eur. Proti konci roku 2020 tak vzrostl podíl akciového portfolia na celkových devizových rezervách o 2,5 procentního bodu, proti úrovni z konce roku 2019 dokonce o 6 procentních bodů.

Dále pokračovalo navyšování portfolia čínských vládních dluhopisů doplněných o dluhopisy tzv. policy banks, přičemž objem tohoto portfolia již dosáhl 1,2 % celkových devizových rezerv. Z hlediska rizik a výnosů jsou podstatné postupné zvyšování průměrné doby splatnosti dluhopisové části devizových rezerv a zvyšování zastoupení amerického dolaru.