Česká národní banka odňala směnárně Changer, s. r. o. povolení k činnosti směnárníka a uložila pokutu 1,5 milionu Kč

Česká národní banka odňala licenci směnárně Changer, s. r. o. a současně jí uložila pokutu 1,5 milionu Kč za závažné porušení zákona o směnárenské činnosti a zákona o ochraně spotřebitele. Jedná se o šestý případ odnětí licence za dobu platnosti nového směnárenského zákona. Ten již druhým rokem zakazuje praktiky jako např. zveřejňování tzv. VIP kurzů a naopak dává zákazníkovi právo odstoupit od uzavřeného obchodu do tří hodin od uskutečnění transakce.

Bankovní rada ČNB projednala 11. září 2020 rozklad společnosti Changer, s. r. o. proti rozhodnutí ČNB o odnětí povolení  k činnosti směnárníka a uložení pokuty 1,5 milionu Kč za nedostatky v kurzovních lístcích, zveřejňování tzv. VIP kurzů, nekalé obchodní praktiky a za neumožnění storna transakce zákazníkům.

Bankovní rada ČNB prvoinstanční rozhodnutí potvrdila a její rozhodnutí již nabylo právní moci. Plný text rozhodnutí ČNB je zveřejněn na internetových stránkách ČNB mezi pravomocnými rozhodnutími z oblasti výkonu dohledu nad finančním trhem.

Společnost Changer, s. r. o., která měla povolení provádět směnárenskou činnost od 18. dubna 2019, poskytovala své služby v centru Prahy.


Poznámky

Novela zákona o směnárenské činnosti, která posílila postavení spotřebitele, vstoupila v platnost 1. dubna 2019.

Nejvýznamnější změny, které novela zákona o směnárenské činnosti přinesla:

  • Zavedení práva klienta na storno směnárenského obchodu a případné doplňkové služby, a  to do tří hodin od jeho provedení.
  • Zavedení povinnosti informovat zájemce o možnosti storna prostřednictvím kurzovního lístku a dokladu o směně. Na vydaném dokladu musí být zveřejněna adresa webové podstránky ČNB https://www.cnb.cz/exchange.
  • Zákaz uveřejňování konkrétních VIP kurzů (výhodnějších kurzů) v provozovnách.
  • Zákaz účtování poplatku za směnu (příslušný poplatek musí být již zakalkulován v kurzech měn), s výjimkou např. směny mincí nebo šeků.
  • Zrušení předsmluvní informace u obchodů do 1 000 EUR.

Podle současně platného zákona o směnárenské činnosti již ČNB odebrala licenci pěti provozovatelům: PEMEX change, s. r. o. (rozhodnutí nabylo právní moci 3. 2. 2020), CHIVAS invest, s. r. o. (rozhodnutí nabylo právní moci také 3. 2. 2020), Exclusive Change, s. r. o. (rozhodnutí nabylo právní moci rovněž 3. 2. 2020), Czech-Prague Exchange Company (rozhodnutí nabylo právní moci 24. 3. 2020) a Lumex s. r. o. (rozhodnutí bylo vydáno 9. 6. 2020).

Přehled směnáren, kterým Česká národní banka odebrala licenci, lze dohledat na webu ČNB v sekci Dohled a regulace – Výkon dohledu – Pravomocná rozhodnutí.