ČNB zveřejňuje Roční zprávu o výsledku hospodaření a Roční účetní závěrku za rok 2021

Česká národní banka v roce 2021 vykázala účetní ztrátu ve výši 37,7 mld. Kč a její kumulovaná ztráta z předchozích let se tak prohloubila na 75,3 mld. Kč.