ČNB zveřejňuje Roční zprávu o výsledku hospodaření a Roční účetní závěrku za rok 2020

Česká národní banka v roce 2020 vykázala zisk ve výši 91,7 mld. Kč, který byl použit na úhradu části účetní ztráty z minulých let. Zbývající kumulovaná ztráta ČNB činí 37,5 mld. Kč.