ČNB uveřejnila vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek za 4. čtvrtletí roku 2020

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle příslušných zákonů za 4. čtvrtletí roku 2020: 

ČNB současně s ohledem na aktuální nepříznivou pandemickou situaci informuje, že lze využít možnosti vykonat odbornou zkoušku distančním způsobem u některých akreditovaných osob, které tuto možnost nabízí. Minimální požadavky na konání zkoušek odborné způsobilosti distančním způsobem ČNB vymezila v dohledovém benchmarku ČNB č. 2/2020.