ČNB se podílí na programu EU na podporu centrálních bank a bankovních dohledů v kandidátských zemích

Tisková zpráva vydaná německou centrální bankou

Německá centrální banka spolu se 17 národními centrálními bankami Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropskou centrální bankou (ECB) dnes zahájila program financovaný EU ve prospěch centrální banky Albánie, centrální banky Bosny a Hercegoviny, orgánu bankovního dohledu Bosny a Hercegoviny, orgánu bankovního dohledu Srbska, centrální banky Kosovské republiky, centrální banky Černé Hory, centrální banky Republiky Severní Makedonie a centrální banky Srbska. Cílem programu je další posílení institucionálních kapacit v institucích, jimž je program určen, především další zlepšení jejich analytických a hospodářskopolitických nástrojů a zavedení nejlepších mezinárodních a evropských standardů do národní praxe. Evropská unie (EU) na program vyčlenila 2 miliony EUR ze svého nástroje předvstupní pomoci (NPP II).

Při příležitosti prvního jednání řídicího výboru programu, které se konalo dnes v rakouské centrální bance, programový manažer německé centrální banky Martin Dinkelborg zdůraznil: „Touto společnou iniciativou je komunita centrálních bank zemí EU připravena podpořit naše kolegy na západním Balkáně v jejich úsilí o zavedení nejvyšších standardů pro blaho jejich zemí a obyvatel.“ Doris Ritzberger-Grünwald, ředitelka odboru ekonomických analýz a výzkumu rakouské centrální banky, zdůraznila význam regionálního programu pro pokračování úspěšného hospodářského vývoje regionu. Uvítala také spolupráci 18 národních centrálních bank a ECB, které se na programu podílí. Andreas Papadopoulos, poradce v oblasti správy ekonomických záležitostí v rámci Generálního ředitelství Evropské komise pro politiku sousedství a jednání o rozšíření, poznamenal: „Cílem programu je zlepšit správu ekonomických záležitostí na západním Balkáně a z dlouhodobého hlediska podpořit instituce v tomto regionu v přípravě na případné členství v EU, v tomto případě ESCB.“

Během následujících 24 měsíců německá centrální banka spolu se zúčastněnými 17 národními centrálními bankami a za přispění ECB zorganizuje intenzivní regionální školicí program zaměřený na klíčové otázky centrálního bankovnictví a dohledu, který se bude skládat z 20 školení s kapacitou až 360 míst. Školení se zaměří především na problematiku bankovního dohledu, finanční stability, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finanční inkluze, ozdravných postupů a řešení krize, měnové politiky, platebního styku, compliance a integrace EU, politik správy a řízení, účetnictví a interního auditu. Povedou je odborníci z národních centrálních bank ESCB a z ECB. Budou se také konat dva workshopy pro členy rozhodovacích orgánů zaměřené na řešení úvěrů v selhání a problematiku správy a řízení. Kromě regionálního školení se bude z programu financovat také realizace specifických bilaterálních opatření, která budou formulována na jednáních řídicího výboru programu.

Program realizuje německá centrální banka ve spolupráci s centrálními bankami těchto zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Litvy, Maďarska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Slovenska. Projekt se bude realizovat za přispění Evropské centrální banky.