ČNB odmítá tvrzení, že určuje termín výplat dávek

Česká národní banka se ohrazuje proti některým tvrzením, že rozhoduje, kdy se zrealizují zadané příkazy k úhradě od klientů z řad některých státních institucí. Svou roli "banky státu" při provádění převodů peněžních prostředků mezi státem, jeho institucemi a koncovými příjemci státních výplat uvedla na pravou míru ve svém vyjádření z 15. 5.

Přesto se na Českou národní banku v uplynulých týdnech stále obracejí klienti organizačních složek státu jako např. České správy sociálního zabezpečení či Úřadů práce s dotazy, proč  ČNB neprovádí obratem výplaty dávek nebo kompenzačních bonusů, a "zdržuje" tak například vyplácení státní podpory pro občany a firmy zasažené opatřeními v souvislosti s pandemií onemocnění  COVID-19.

Česká národní banka prohlašuje, že tato tvrzení se nezakládají na pravdě. ČNB provádí platby na základě příkazů, které jí klient předává. Datum předání příkazu k úhradě a den splatnosti určuje vždy a pouze klient - plátce.

V této souvislosti ČNB zveřejňuje postup, jakým zabezpečuje rychlé a hladké provedení úhrad zadaných jejími klienty:

  1. Klient (jehož účty patří pod souhrnný účet státní pokladny, např. ČSSZ) předá příkaz k úhradě, ve kterém uvede datum splatnosti.
  2. V den splatnosti odepíše ČNB prostředky z účtu plátce - k tomu dochází většinou v brzkých ranních hodinách.
  3. Krátce poté odešle ČNB platbu na účet banky příjemce.
  4. Neprodleně poté je banka příjemce povinna připsat peněžní prostředky na účet příjemce.
  5. Příjemce má tedy platbu k dispozici již v dopoledních hodinách dne splatnosti.

Česká národní banka prohlašuje, že o datu splatnosti - tj. dnu, kdy má příjemce platby od státu (občan nebo firma) danou platbu obdržet - rozhoduje pouze plátce (tedy například ČSSZ či Úřad práce). Česká národní banka pak v daný den splatnosti pouze provede v souladu s příkazem plátce převod peněžních prostředků do banky příjemce, která je následně připíše na účet příjemce. 

Nedorazila-li tudíž vámi očekávaná platba, s nejvyšší pravděpodobností je důvodem právě termín splatnosti zadaný plátcem, tedy příslušným státním úřadem, a nikoliv zadržování peněžních prostředků Českou národní bankou, jak může být někdy chybně prezentováno. S dotazy ohledně splatnosti výplat jednotlivých dávek je proto nutné se obracet na příslušný státní úřad, nikoliv na ČNB. Ta vzhledem k bankovnímu tajemství nemůže údaje o jednotlivých platbách sdělovat.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB