CNB WP 14/2023 – Ace in Hand: The Value of Card Data in the Game of Nowcasting

Tento článek zkoumá využití transakčních dat z karet Mastercard pro krátkodobou predikci tržeb v maloobchodě a službách. Ukazuje, že index sestavený z těchto dat překvapivě přesně odpovídá datům, která vydává Český statistický úřad o více než měsíc později.