Bez brždění ze strany ČNB by inflace narostla mnohem víc