Aktualizace dohledového benchmarku č. 2/2018

ČNB vydává aktualizaci dohledového benchmarku č. 2/2018 (pdf, 359 kB) k provádění mezinárodních sankcí.

Změny jsou zejména v těchto oblastech:

  • upřesnění relevantních povinností u oblastí, kde ČNB shledává častá pochybení v rámci kontrol na místě,
  • reakce na aktuální problematiku provádění mezinárodních sankcí,
  • aktualizace požadavků v návaznosti na změny relevantních právních předpisů.