Co je to obvyklý úrok?

Řada právních předpisů používá pojem „obvyklý úrok“. Definice tohoto pojmu je v různých předpisech různá, pro zjištění obvyklého úroku je v některých případech potřebné znát skutečné úroky účtované v daném čase (a místě) bankami. 

Jak je možné zjistit skutečnou výši debetních či kreditních úroků účtovaných bankami v ČR v určitém období?

Česká národní banka neeviduje „obvyklý úrok" ve smyslu definic uváděných v obecně závazných právních předpisech. Výše „obvyklého úroku“ je na posouzení soudu v konkrétní věci.

Na svých webových stránkách, v části věnované statistickým údajům, ale ČNB uvádí mimo jiné data o úrokových sazbách korunových vkladů a úvěrů účtovaných bankami a pobočkami zahraničních bank domácnostem, neziskovým institucím sloužícím domácnostem a nefinančním podnikům v ČR. Tato data jsou dostupná na adrese www.cnb.cz >> Hlavní menu >> Statistika >> ARAD-systém časových řad >> Výběr dat >> Měnová a finanční statistika >> Měnová statistika >> B. Úrokové sazby MFI >> Úrokové sazby.

Při práci s výše uvedenými statistickými daty je potřebné vždy věnovat pozornost také metodice sběru a zpracování dat, tj. od jakého typu subjektů jsou data sbírána, jaké typy obchodů (vkladů, úvěrů) jsou zahrnuty, jak je konstruován výpočet průměrných sazeb apod. Tyto informace jsou obsahem metodických listů uváděných u příslušných okruhů dat.

Zpět na seznam