Konference a přednášky

k 30. výročí ČNB a české měny

Česká národní banka pro vás připravila řadu zajímavých akcí, které neustále doplňujeme a průběžně aktualizujeme.


17. 4. 2023 | Kongresový sál ČNB, Praha
Odborná konference 30 let ČNB – cesta českého bankovnictví

Cíli odborné konference s názvem 30 let ČNB – cesta českého bankovnictví jsou připomenutí významných milníků, kterými prošlo české bankovnictví od vzniku České republiky, a reflexe zkušeností na této cestě. ČNB tuto akci uspořádá 17. dubna 2023 pro zástupce odborné veřejnosti. Série panelových diskusí poskytne příležitost k ohlédnutí za transformačním obdobím bankovního sektoru, jeho stabilizací poznamenanou světovou finanční krizí a regulatorní reakcí na ni. Stranou nezůstanou stávající i budoucí výzvy, rizika a příležitosti, které před bankami včetně té centrální stojí.

15. 5. 2023 | Kongresový sál ČNB, Praha
Mezinárodní konference CNB Research Open Day 2023

Česká národní banka zařadila mezi akce spojené s oslavami 30 let od vzniku ČNB a české měny také mezinárodní konferenci CNB Research Open Day, na které se akademické i širší odborné veřejnosti každoročně představují vybrané práce výzkumníků ČNB. Ty v roli řečníků tradičně doplňují uznávaní světoví ekonomové, centrální bankéři a odborníci na měnovou politiku.

2. 10. 2023 | Kongresový sál ČNB, Praha
Česko-Slovenské ekonomické fórum

V pondělí 2. října 2023 se v rámci oslav 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky v Kongresovém centru ČNB konalo Česko-Slovenské ekonomické fórum. Úvodní slovo přednesla viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová. První diskusní panel moderovaný viceguvernérkou Evou Zamrazilovou se týkal měnové odluky, druhý panel na téma globalizace a deglobalizace moderoval viceguvernér Jan Frait a závěrečný třetí panel moderovaný ředitelem měnové sekce Petrem Králem se zabýval digitálními měnami centrálních bank (CBDC). Akce se vedle českých odborníků účastnili i hosté ze Slovenska.

17. 10. 2023 | Aula Univerzity Tomáše Bati, budova FaME
Diskusní fórum ČNB 2023

Česká národní banka a Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně vás zvou na Diskusní fórum ČNB s guvernérem Alešem Michlem, viceguvernérem Janem Fraitem, členem bankovní rady Janem Kubíčkem a dalšími významnými ekonomy a hosty. Akce se uskuteční 17. října v prostorách Auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.