Numizmatika

30. výročí České národní banky a české měny je součástí většího okruhu státoprávních a dalších změn, které souvisejí se zánikem společného československého státu (České a Slovenské Federativní Republiky) a vznikem dvou samostatných států (České republiky a Slovenské republiky), rozdělením Státní banky československé na Českou národní banku a Národní banku Slovenska, vznikem české měny a slovenské měny, vznikem české koruny a slovenské koruny, přípravou a vydáváním nových českých a slovenských bankovek a mincí a dalšími událostmi. Patří mezi ně i oddělení měny České republiky a měny Slovenské republiky od měny československé, tedy česká a slovenská měnová odluka, tzv. druhá česko-slovenská měnová rozluka.

Právě k 30. výročí jejího uskutečnění ke dni 8. února 1993 vydala Česká národní banka 8. února 2023 do oběhu tzv. bankovku s přítiskem. Jedná se o oběžnou, od 1. dubna 2008 obíhající bankovku, 1 000 Kč vzor 2008. Na jejím levém okraji („kuponu“) je přitištěno tzv. doprovodné logo k 30. výročí ČNB, jeden ze čtyř existujících logotypů k tomuto výročí. Vpravo od něj je částečně přes obrazec tisícikoruny vytištěn tisícikorunový kolek, kterým byly v roce 1993 kolkované československé tisícikoruny.

Kolek a logo jsou vytištěny čtyřbarvovým měditiskem v barvě tmavozelené, šedé a opticky proměnlivé, která v závislosti na úhlu pohledu a dopadu světla mění svůj odstín ze zelené na modrou. Autorem loga je ikonická osobnost českého grafického designu, akademický malíř Jan Solpera, který také vytvořil písmo pro české bankovky, které na začátku 90. let navrhoval akademický malíř Oldřich Kulhánek.

I když nejde o pamětní, ale oběžnou bankovku, naleznete ji pro úplnost i v plánu emise pamětních a obchodních mincí a bankovek na léta 2021-2025 a její popis ve struktuře českých oběžných bankovek.

Při plánování oddělení české měny se původně uvažovalo o označení všech obíhajících bankovek hodnot 10, 20, 50, 100, 500 a 1 000 Kčs nalepovacími nebo natištěnými kolky. Z časových a provozních důvodů se však nakonec uskutečnilo jen u třech nejvyšších hodnot 100, 500 a 1 000 Kčs. Grafické návrhy kolků byly provedeny podle náčrtů, které vytvořil ředitel odboru peněžního federálního ústředí Státní banky československé Leopold Surga. Nalepovací kolky hodnot 100, 500 a 1 000 připravila a vytiskla Thomas De La Rue de Colombia S.A., známá britská ceninová tiskárna ve své tiskárně poštovních a kolkových známek v kolumbijské Bogotě. Pouze hodnota 1 000 byla na bankovky také přímo natištěna, neboť se využilo skutečnosti, že Státní tiskárna cenin měla na začátku roku 1993 rozpracované větší množství archů tisícikorun, které již nemělo smysl dokončovat jako československé bankovky a současně by nebyla hospodárná jejich úřední likvidace. Kolky vytiskla na bankovky Státní tiskárna cenin v Praze, rytinu provedl Miloš Ondráček.


Informace o distribuci

Distribuce bankovky s přítiskem skončila dne 9. února 2023.

Videa a reportáže

ČBVLOG | 16. 1. 2023

Bankovka 1 000 Kč s přítiskem k 30. výročí vzniku české a slovenské koruny

Přesně 30 let od zahájení úspěšného rozdělení česko-slovenské měny vydá Česká národní banka novou bankovku 1 000 Kč s přítiskem v podobě bankovkového kolku a výročního loga. Podívejte se, jak probíhala její výroba a co o ní říká vrchní expert peněžního oběhu ČNB Jaroslav Moravec.

FOTOGALERIE | 8. 2. 2023

Výroba bankovky 1 000 Kč s přítiskem ve Státní tiskárně cenin

Výrobu bankovky s přítiskem zajistila Státní tiskárna cenin v Praze, která měla pro přítisk k dispozici dobovou tiskovou formu kolku z roku 1993. Finální fázi výrobního procesu, sériování a číslování bankovek, přišli 7. prosince 2022 do STC zahájit guvernér Aleš Michl, člen bankovní rady Oldřich Dědek a ředitel sekce peněžní Tomáš Trtek. Během jejich návštěvy je doprovázel generální ředitel STC Tomáš Hebelka.