30 let ČNB – cesta českého bankovnictví – odborná konference

17. 4. 2023 | Kongresový sál ČNB, Praha

Hlavními cíli této odborné konference jsou připomenutí významných milníků, kterými prošlo české bankovnictví od vzniku České republiky, a reflexe zkušeností na této cestě. Série panelových diskusí poskytne příležitost k ohlédnutí za transformačním obdobím bankovního sektoru, jeho stabilizací poznamenanou světovou finanční krizí a regulatorní reakcí na ni. Stranou nezůstanou stávající i budoucí výzvy, rizika a příležitosti, které před bankami včetně té centrální stojí.

Medailonky diskutujících

9.00 – 9.30 | Úvodní slovo

 • Jan Frait, viceguvernér ČNB
  Jan Frait působil od roku 1990 jako pedagog Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, na níž se nejprve v roce 1998 habilitoval a posléze byl v roce 2002 jmenován profesorem pro obor ekonomie. V roce 2000 byl jmenován členem bankovní rady ČNB. Po ukončení svého mandátu v roce 2006 v ČNB zůstal a působil nejprve jako poradce bankovní rady a později ve funkci náměstka ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu zodpovědného za oblast analýz finanční stability. V roce 2010 se stal ředitelem samostatného odboru finanční stability a od roku 2018 sekce finanční stability. Členem bankovní rady ČNB byl jmenován opět od 1. července 2022 a od 13. února 2023 zastává funkci viceguvernéra.
 • Pavel Racocha, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem, výkonný ředitel Asociace penzijních společností, člen dozorčí rady Národní rozvojové banky
  Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Columbia University v New Yorku se zaměřením na řízení hospodářských politik a mezinárodní vztahy. Řadu let působil pracovně v České národní bance, včetně členství v bankovní radě v letech 1999 až 2005. Podílel se zejména na tvorbě regulace pro bankovní sektor, na privatizaci velkých bank a očistě bankovního sektoru. Po odchodu z ČNB působil ve skupině Komerční banky / Société Générale v různých pozicích v interním auditu, od roku 2014 do roku 2022 řídil KB Penzijní společnost, a.s. V minulosti působil v České bankovní asociaci, Radě Českého institutu interních auditorů, Asociaci penzijních společností, Českém institutu členů správních orgánů. Je dlouholetým členem správní rady Akademie múzických umění v Praze a vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

9.30 – 10.30 | Panel I – Rozvoj moderního bankovnictví v ČR 2001–2009

 • Zuzana Silberová, ředitelka sekce dohledu nad finančním trhem ČNB
  Absolvovala přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je rovněž certifikovanou interní auditorkou. Po akademickém působení na katedře matematiky nejprve na univerzitě v Brně a poté na univerzitě v Praze nastoupila v roce 1994 do České národní banky, kde působila na různých pozicích v rámci bankovního dohledu. Po integraci dohledu byla v roce 2006 jmenována ředitelkou odboru dohledu nad pojišťovnictvím a od roku 2008 náměstkyní ředitele sekce dohledu nad finančním trhem. Od roku 2017 je pak ředitelkou sekce dohledu nad finančním trhem. Od roku 2011 působí jako alternátka člena a od roku 2017 jako členka rady evropských orgánů dohledu EBA a EIOPA. Od roku 2018 je členkou řídícího výboru EIOPA pro dohled, od roku 2020 i členkou řídícího výboru pro regulaci. V dubnu 2018 byla zvolena členkou Správní rady EIOPA. V rámci Správní rady EIOPA je od roku 2020 i členkou mediačního panelu a výboru pro kontrolu kvality. Od roku 2002 je členkou Českého institutu interních auditorů a Mezinárodního institutu interních auditorů. Dlouhodobě se věnuje domácí a zahraniční přednáškové a publikační činnosti.
 • Monika Laušmanová, místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., členka komise pro bankovní dohled Evropské bankovní federace
  Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor pravděpodobnost a matematická statistika, tamtéž úspěšně absolvovala postgraduální studia. Od roku 2000 pracuje ve finanční skupině České spořitelny, a.s., na manažerských pozicích v oblasti řízení rizik. Do roku 2018 zodpovídala za oblast strategického řízení rizik, tj. za řízení úvěrových, tržních, likviditních a operačních rizik včetně řízení kapitálové přiměřenosti. V současnosti působí jako místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., kde zodpovídá za Divizi řízení rizik a provozu. V letech 2005–2023 působila jako předsedkyně komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace a byla členkou komise pro bankovní dohled Evropské bankovní federace. V těchto rolích se soustředila zejména na implementaci nových regulatorních požadavků, zejména tzv. Basel II a Basel III včetně požadavků na corporate governance a řídící kontrolní systém.
 • Petr Kříž, Consulting Partner, Financial Regulatory Services, PwC
  Celou svou více než třicetiletou profesní karieru věnoval účetnictví a auditu, a to zejména se zaměřením na banky, ostatní finanční instituce a finanční regulaci.  Byl prvním statutárním auditorem České národní banky a řídil audity většiny největších bank v Česku. Podílel se na přípravě českých účetních předpisů pro finanční instituce, na připomínkových řízeních standardů IFRS a na práci řídícího výboru projektu ČNB, ČBA a Komory auditorů k implementaci Basel II.  Působil jako prezident Komory auditorů i Accountancy Europe a byl dlouholetým předsedou pracovních skupin těchto institucí věnujících se bankovnictví. V současnosti je předsedou výboru pro audit České exportní banky, členem správní rady UK, místopředsedou správní rady VŠE a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Podílí se na přípravě nového zákona o účetnictví.

11.00 – 12.00 | Panel II – Implementace a rozvoj makroobezřetnostního dohledu 2010–2019

 • Libor Holub, ředitel sekce finanční stability ČNB
  Vystudoval obor finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1986–2005 byl zaměstnán v řadě společností, vždy na pracovních pozicích zaměřených na finanční řízení. V letech 2005–2013 působil ve Volksbank CZ. Do ČNB nastoupil v roce 2014. Zpočátku pracoval v sekci dohledu nad finančním trhem, později v samostatném odboru finanční stability na pozici vedoucího referátu makroobezřetnostní politiky a zástupce ředitele. Od roku 2018 byl náměstkem ředitele sekce finanční stability pověřeným řízením odboru makroobezřetnostní politiky, od listopadu 2022 je pak ředitelem sekce finanční stability.
 • Zlatuše Komárková, náměstkyně ředitele sekce finanční stability ČNB
  Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a doktorské studium v oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB pracuje od roku 2006. Nejprve působila v sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, následně přešla do samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability. Od roku 2010 pracovala v samostatném odboru finanční stability, v němž od roku 2016 vedla referát systémového rizika. Po přeměně samostatného odboru finanční stability v roce 2018 na sekci v ní působila nejdříve jako ředitelka odboru makroobezřetnostních analýz a nyní jako náměstkyně ředitele sekce. Oblastí rizik pro finanční stabilitu a makroobezřetnostní politikou se zabývá více než 15 let. Je autorkou mnoha odborných článků, aktivně působí i v akademické sféře.
 • Petr Franěk, ředitel strategického řízení rizik, Česká spořitelna
  Ředitel strategického řízení rizik v České spořitelně, člen dozorčí rady Czech Banking Credit Bureau a dozorčí rady Stavební spořitelny ČS. Předseda Komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace. V letech 2001–2006 pracoval jako inspektor bankovního dohledu v České národní bance a specializoval se na modely řízení tržních a úvěrových rizik. Od roku 2007 působí na manažerských pozicích v risk managementu České spořitelny. V letech 2014–2016 vedl tým strategického řízení rizik v Erste Bank Hungary. Rizika a jejich řízení považuje za celoživotní výzvu a dobrodružství.
 • Martin Majdloch, EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy
  Vedoucí partner EY pro finanční sektor v České republice. Zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Vede tým pracující na projektech pro klienty v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě. Vedl řadu projektů pro banky, zejména v oblasti řízení rizik a finančního řízení, optimalizace procesů, kvantitativního modelování a implementace různých regulatorních změn. Do EY nastoupil v roce 2004 do oddělení auditu finančních institucí, v roce 2009 přešel do consultingu do oddělení řízení rizik pro finanční instituce.

12.00 – 13.00 | Panel III – Současné a nové výzvy

 • Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Česká bankovní asociace
  Monika Zahálková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2001 působila jako výkonná ředitelka a členka Řídicího výboru Czech Institute of Directors. Od roku 2014 pak reprezentovala CG Institut v pozici jednatelky. V letech 2018 a 2019 byla členkou představenstva mediálního domu Economia. Od roku 2020 zastává funkci výkonné ředitelky v České bankovní asociaci. Věnuje se publikační činnosti. Je spoluautorkou několika odborných titulů v oblasti správy a řízení společností a vzdělávacích programů pro členy volených správních orgánů. Monika Zahálková je také členkou správní rady Garančního systému finančního trhu.
 • Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, předseda dozorčí rady Československé obchodní banky, člen prezidia České bankovní asociace
  Zdeněk Tůma od roku 2019 zastává funkci předsedy dozorčí rady Československé obchodní banky. Začátkem 90. let byl u založení Institutu ekonomických studií FSV UK, kde vedl katedru makroekonomie. Dodnes zde působí a přednáší na téma měnová politika a finanční regulace. Později pracoval v soukromém sektoru (Patria Finance) jako hlavní ekonom. V letech 1998–1999 byl výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně zastupujícím Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Od 13. února 1999 byl jmenován viceguvernérem České národní banky a od 1. prosince 2000 do 30. června 2010 zastával funkci guvernéra České národní banky. Byl také členem Generální rady Evropské centrální banky, zastupoval Českou republiku v MMF a v Bance pro mezinárodní platby. V letech 2011–2019 působil jako partner v KPMG ČR, kde byl zodpovědný za finanční služby. Od roku 2022 je členem College of Central Bankers v rámci Global Interdependence Center. V letech 1999–2001 byl prezidentem České společnosti ekonomické.
 • Ladislav Mejzlík, proděkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, prezident Komory auditorů ČR
  Ladislav Mejzlík je absolvent VŠE v Praze, v letech 2006–2014 byl vedoucím katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014–2022 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví, v současnosti je jejím proděkanem. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR a v roce 2022 jejím prezidentem. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004–2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku. Je dlouholetým členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, ve které se aktuálně podílí na přípravě nového zákona o účetnictví.
 • Jan Hanuš, Manager of KB EU Point, Komerční banka, předseda Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu, Česká bankovní asociace
  Během své kariéry prošel Jan Hanuš různými pozicemi v agentuře CzechInvest, Československé obchodní bance a Komerční bance. V Komerční bance pracuje 15 let, z toho posledních 10 let vede útvar KB EU Point, specializující se na poradenství v oblasti dotací EU a zvýhodněných úvěrových a záručních programů. Je předsedou Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu České bankovní asociace. Zároveň je jednatelem dceřiných společností Komerční banky KB Advisory a Enviros, které poskytují servis v oblasti energetické účinnosti, životního prostředí, dotací EU a ESG.