Doporučujeme navštívit

SLAVNOSTNÍ AKCE | 2023

Slavnostní večer k 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

Slavnostní večer k 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

V rámci slavnostního večera se budou udělovat Ceny Opera Bohemica vybraným českým a slovenským osobnostem za dlouholetou podporu rozvoje bilaterálních česko-slovenských vztahů. Ceny se budou předávat v následujících kategoriích: ekonomika, diplomacie, literatura, hudba, film, divadlo, výtvarné umění, architektura a památková péče. Večer se bude konat pod záštitou prezidentky SR Mgr. Zuzany Čaputové a prezidenta ČR.

SLAVNOSTNÍ AKCE | 2023

Středoevropská cena za architekturu Jože Plečnika 2023

Středoevropská cena za architekturu Jože Plečnika 2023

V roce 2023 Středoevropská Cena za architekturu Jože Plečnika své působení rozšiřuje do celého světa. Formulace požadavků vychází již nejenom z přínosu geniálního architekta, ale i vizí a odkazu jeho výjimečné osobnosti. Do popředí se tak dostanou hodnoty Plečnikova architektonického přístupu, jakými byly humanismus, adaptabilita, chápání kontextu a skromnost použitých prostředků v současném světě. To vše se snahou odlišit se od nadměrné pompéznosti a exkluzivity směrem k harmonickému prostředí respektujícímu lidské měřítko, lidské zkušenosti a úměrný standart. Laureáty bude vybírat mezinárodní komise světově uznávaných architektů a památkářů z řad celosvětově známých architektonických institucí jako UNESCO, UIA a dalších. Členy komise jsou Thomas Vonier, Vladimír Šlapeta, Francesco Bandarin, Oya Atalay Franck, Carlos Moreno a Benjamin Prosky. Cenu Jože Plečnika je signována a udělována prezidentem České republiky.

KONFERENCE | 2023

Konference „České a slovenské ekonomické fórum“

Konference „České a slovenské ekonomické fórum“

Tématem této konference je udržitelný rozvoj česko-slovenské ekonomiky v evropských souvislostech. Konference se bude konat pod záštitou a za účasti guvernéra ČNB Ing. Aleše Michla, Ph.D. Organizátoři připravují celou řadu diskusních panelů, jejichž tématy jsou například monetární stabilita po rozdělení měn – výzvy a úskalí 30letého vývoje, rozvoj bilaterálních českých a slovenských hospodářských vztahů po rozdělení republiky, spolupráce a rozvoj v rámci Visegrádské čtyřky v kontextu EU či společné výzvy udržitelnosti a odolnosti pro 21. století pod záštitou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dalších.

VÝSTAVA | 2023

Výstava „Česká a slovenská moderní architektura“

Výstava „Česká a slovenská moderní architektura“

Na výstavě se objeví nejvýznamnější architektonická díla předních architektů působících na českém a slovenském území. Výstava má za cíl připomenout architektonické dědictví od založení Československa v roce 1918 do dnešních dnů. Výstava bude mít dvě části – v přízemí se budou nacházet nejvýznamnější ikony z období 1918–1992, zatímco v patře budou oba státy prezentovat nejnovější vývoj od rozdělení na Českou a Slovenskou republiku. Velkoformátové fotografie doprovodí vybrané architektonické modely a další artefakty. Součástí výstavy bude edukační centrum a auditorium pro doprovodné programy. Hlavní kurátoři výstavy jsou prof. Matúš Dulla a prof. Vladimír Šlapeta.

VÝSTAVA | 2023

Výstava „České a slovenské moderní umění“

Výstava „České a slovenské moderní umění“

Třicet let tvoří čeští a slovenští umělci v sousedních státech, ale jejich blízkost je patrná ve společných projektech, na uměleckých školách i v mnoha paralelních trendech. Výstava tyto paralely tematizuje a představuje, nakolik jsou umělecké scény Česka a Slovenska podobné i rozdílné. Hlavními kurátorkami jsou mezinárodní kurátorka Charlotta Kotíková a Lenka Lindaurová. První z nich je pravnučkou T. G. Masaryka – proto se v expozici objeví i historický aspekt, který připomene prezidentskou sbírku Pražského hradu. Právě do ní by měly být zařazeny nové akvizice aktuálního českého a slovenského umění z výstavy. K výstavě proběhnou doprovodné programy a jejím výstupem se stane unikátní katalog mapující 30 let analogické výtvarné scény Česka a Slovenska.

VÝSTAVA | 2023

Výstava „České a slovenské kulturní dědictví očima dětí“

Výstava „České a slovenské kulturní dědictví očima dětí“

Hlavní částí dětského programu bude výstava vybraných základních škol z Česka a Slovenska. Téma výstavy je připomenout si zejména architektonické dědictví obou států. Děti mají za úkol nakreslit památky svého kraje. Doprovodný program pak budou tvořit dílny, workshopy a další akce, ze kterých následně budou uspořádány následující výstavy.