Týdenní souhrn
(12. – 16. 2. 2024)

 
 

Prohlášení guvernéra k obnovení cenové stability

Po změně strategie měnové politiky se podařilo podstatně snížit inflaci. Český statistický úřad ve čtvrtek 15. února 2024 oznámil, že letos v lednu byla meziročně 2,3 procenta. Obnovili jsme cenovou stabilitu, což je náš zákonný mandát. Poslal jsem zaměstnancům ČNB dopis, ať jsou hrdi na to, že společně pracujeme pro dobro země.

 
PROHLÁŠENÍ
 

Eva Zamrazilová: Vrátili jsme se do normálu

Pokles lednové inflace na 2,3 procenta podle viceguvernérky Evy Zamrazilové předčil očekávání České národní banky. „Vrátili jsme se do normálu,“ řekla Eva Zamrazilová v 90´ČT 24 s tím, že je třeba zůstat obezřetní, obchodníci by totiž lednové přecenění mohli plíživým způsobem promítnout v únoru a březnu. Pokles růstu cen je podle viceguvernérky „mírné pozitivní překvapení“.

 
ROZHOVOR
 

Inflace v lednu 2024 prudce poklesla a vrátila se k 2% cíli

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2024.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

Záznam z jednání bankovní rady

Písemný záznam z jednání bankovní rady ČNB dne 8. února 2024.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

Zpráva o měnové politice – zima 2024

ČNB vydala Zprávu o měnové politice – zima 2024. Zpráva byla schválena bankovní radou ČNB 15. února 2024 a obsahuje (až na dílčí výjimky) informace dostupné k 26. lednu 2024.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

Inovovaný jádrový predikční model g3+ a stínová prognóza

Jádrový predikční model g3+ je od svého vzniku neustále zdokonalován. V letošním roce prochází dalšími inovacemi a zlepšeními, které reflektují nedávný turbulentní ekonomický vývoj a zkušenosti získané při jeho prognózování. Revizí některých modelových vazeb bylo dosaženo věrnějšího popisu ekonomického prostředí. Inovovanou verzí modelu byla zpracována i stínová prognóza, která je také obsahem této Přílohy. Publikováno jako součást Zprávy o měnové politice – zima 2024.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

Vyhodnocení plnění inflačního cíle za roky 2022 a 2023

Pravidelné každoroční zpětné vyhodnocování plnění 2% inflačního cíle centrální banky je součástí výkonu mandátu ČNB v oblasti cenové stability. Letošní analýza vyhodnocuje plnění inflačního cíle v letech 2022 a 2023, kdy se inflace nacházela vysoko nad 2% cílem ČNB. Faktory, které stály za odchylkou inflace od cíle, poskytují náhled na původ inflačních tlaků, kterým česká ekonomika v posledních dvou letech čelila. Publikováno jako součást Zprávy o měnové politice – zima 2024.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporučení se opírá o zjištění obsažená v dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Ten od vstupu ČR do Evropské unie objektivně hodnotí ekonomickou připravenost České republiky k přijetí eura.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

CNB WP 19/2023 – Monetary Policy Has a Long-Lasting Impact on Credit: Evidence from 91 VAR Studies

Syntetizovali jsme 3 175 odhadů (454 impulzních odezev) semielasticity úvěrů ve vztahu ke změnám měnověpolitické sazby z 91 studií využívajících vektorovou autoregresi. Zjistili jsme, že zpřísnění měnové politiky konzistentně vede k negativní a dlouhotrvající odezvě objemu úvěrů i růstu úvěrů. K výrazně různorodé velikosti efektů podle této odborné literatury přispívá několik faktorů, především publikační selektivita a zvolená metodika odhadu.

 
WORKING PAPER
 

čnBlog – Odeznění inflační tsunami: příčiny a výhledy do budoucna

Nevídaně strmý růst cen v posledních letech byl výsledkem covidové, energetické a bezpečnostní krize. Luboš Komárek a Petr Polák ze sekce měnové pomocí dostupných dat o cenovém chování firem ukazují, že pokud nepřijde další vnější šok, měla by se stát odeznívající inflační vlna již opravdu minulostí.

 
ČNBLOG
 

čnBlog – Špatná nálada německých spotřebitelů a jejich výdaje – příběh dvou krizí

Německé domácnosti neutrácejí. Tento čnBlog Soni Benecké z odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové ukazuje, že za slabým výkonem německého hospodářství v posledním roce stojí i špatná nálada německých spotřebitelů a jejich neochota více utrácet, na rozdíl od období po globální finanční krizi.

 
ČNBLOG
 

Upozornění na aktivity „Luna-Capitals“

ČNB upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „Luna-Capitals“, který nabízí obchodování s akciemi, s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

ARAD – čerstvě publikovaná data

13. 2. 2024

  • Základní měsíční údaje platební bilance za prosinec 2023
    Data
    Komentář

14. 2. 2024

  • Měnová báze k 31. 1. 2024
    Data

15. 2. 2024

16. 2. 2024

 

Cena guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se dlouhodobě věnuje podpoře a propagaci finanční a ekonomické gramotnosti, nominujte ho do druhého ročníku Ceny guvernéra ČNB! O vítězi rozhoduje guvernér ČNB na základě doporučení poradního týmu. Uzávěrka přihlášek je do 28. března 2024 (včetně).

 
NOMINAČNÍ FORMULÁŘ
 

Přihlaste se na stáž do ČNB

I v roce 2024 mohou studenti vysokých škol absolvovat stáž v České národní bance. A to v oblasti statistiky, ekonomie, finančního práva, komunikace a marketingu, IT a mnohé další. ČNB stáže nabízí od roku 2022 a má na ně velmi dobré ohlasy. Loni tak deset vysokoškoláků získávalo zkušenosti hned v devíti bankovních sekcích.

 
CELÁ ZPRÁVA
 

Ze sociálních sítí

A. Michl: Obnovení cenové stability


E. Zamrazilová: Meziroční inflace klesla na 2,3 %, těsně k našemu cíli. Měnová politika tedy byla v roce 2022 i 2023 dostatečně přísná. Není ale vyhráno. Sazby zůstanou zvýšené, dokud nebude jasné, že inflace zůstane na 2 %. Roli bude hrát i vývoj měnového kurzu.


ČNB: Inflace v lednu klesla na 2,3 % a přiblížila se tak k inflačnímu cíli. Klesá i v mezinárodním srovnání, uvádí náměstek ředitele sekce měnové ČNB Jakub Matějů v komentáři.


V období končícím 11. února 2024 signalizuje vysokofrekvenční index ekonomické aktivity Rushin mezičtvrtletní pokles české ekonomiky o 0,3 %.

 
 
 

Očekávané události

 
22. 2. 2024
 
23. 2. 2024
 
 
ZOBRAZIT KALENDÁŘ AKCÍ
 
 

Navštivte nás také na sociálních sítích. Těšíme se na Vás!

Zůstat v kontaktu je pro nás důležité. Proto budeme rádi, pokud se s námi spojíte také na sociálních sítích. Dozvíte se tak vždy nejčerstvější informace a témata, která hýbou naší ekonomikou.

 
FACEBOOK ČNB