Informace k systému SDAT

Systém SDAT nahradí stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Na této stránce budou průběžně publikovány informace týkající se implementace systému a jeho uvedení do provozu.

Aktuality

  • 18. 10. 2018 zveřejněna aktualizace příkladu metodiky pro vykazovací rámec Bankovnictví a příslušných XSD (soubory SDAT_METVB20180101.1_v2.zip a xsd_v2.zip) s doplněním objektů Knihovny a Mezivýkazových kontrol - více viz readme.txt v ZIP souborech.
  • 2. 10. 2018 proběhlo v ČNB setkání se zástupci všech oborových asociací. Prezentace s úvodním představením systému SDAT, harmonogramu implementace a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT je k dispozici ke stažení.
  • 7. 9. 2018 byl publikován dokument Katalog webových služeb, XML schémata Informačních služeb a XML soubory se vzorky jejich výstupů, viz bod 6 v tabulce níže.
  • 3. 9. 2018 proběhl  pro členy ČBA workshop s úvodním představením SDAT a harmonogramu implementace systému a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT. Prezentace vč. harmonogramů je k dispozici ke stažení.

Dokumentace - technická specifikace

Technickou specifikaci tvoří následující sada dokumentů:

  Název Popis Verze Datum
0 Základní dokument Popisuje strukturu dokumentace SDAT. 0.1 29.5.2018
1 Popis systému Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. 0.1 29.5.2018
2 Metapopis vykazovací povinnosti Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. 0.1 29.5.2018
3 Vykazování Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování. 0.1 29.5.2018
4 Vykazování – specifické případy Rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování.    
5 Technické informace Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. 0.1 29.5.2018
6 Katalog webových služeb Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování.

Doprovodné soubory:
  18.10.2018
7 Modely metapopisu Popisuje architekturu systému na úrovni vybraných entitních modelů.    

Dokumenty lze stáhnout společně v ZIP archivu.