ČNB > Statistika > SDAT

Základní informace k systému SDAT

Systém SDAT nahradí stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Na této stránce budou průběžně publikovány informace týkající se implementace systému a jeho uvedení do provozu.

Předpokládaný harmonogram

  • Q2/2018 – Uvolnění pracovní verze technické specifikace systému.
  • Q3/2018 – Publikace první verze XSD, katalogu webových služeb a příkladů XML předávacích struktur systému SDAT.
  • Q3/2018 – Setkání se zástupci asociací vykazujících osob.
  • Q1/2019 – Dostupné testovací prostředí systému SDAT.
  • Q4/2019 – Předpokládané spuštění systému SDAT do ostrého provozu.

Dokumentace - technická specifikace

Technickou specifikaci tvoří následující sada dokumentů:

  Název Popis Verze Datum
0 Základní dokument Popisuje strukturu dokumentace SDAT. 0.1 29.5.2018
1 Popis systému Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele. 0.1 29.5.2018
2 Metapopis vykazovací povinnosti Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace. 0.1 29.5.2018
3 Vykazování Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování. 0.1 29.5.2018
4 Vykazování – specifické případy Rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování.    
5 Technické informace Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní. 0.1 29.5.2018
6 Katalog webových služeb Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování.    
7 Modely metapopisu Popisuje architekturu systému na úrovni vybraných entitních modelů.    

Dokumenty lze stáhnout společně v ZIP archivu.