ČNB > Statistika > Statistika platební bilance

Platební bilance

Platební bilance (BPM5)

Statistické publikace:

  • Zprávy o vývoji platební bilance
  • Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění
  • Přímé zahraniční investice
  • Platební bilance - podrobné členění

Výkazy (Výkazy pro platební bilanci, Přímé investice - roční výběrové šetření ČNB 2013, Výkaz o nákupu a prodeji cizí měny - nebankovní směnárenská činnost)

Národní legislativa:

Dokumenty mezinárodních institucí

Zavedení nového manuálu platební bilance (BPM6)