ČNB > Statistika > Statistika platební bilance

Platební bilance

Platební bilance (BPM6)

Statistické publikace:

  • Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění
  • Zprávy o vývoji platební bilance
  • Přímé zahraniční investice
  • Portfoliové investice v geografickém členění

Výkazy (Výkazy pro platební bilanci, Přímé investice – roční výběrové šetření ČNB 2014, Výkaz o nákupu a prodeji cizí měny – nebankovní směnárenská činnost)

Národní legislativa:

Dokumenty mezinárodních institucí

Zavedení nového manuálu platební bilance (BPM6)