Obecná evidence

Obecná evidence uchazečů o zaměstnání, kteří se nehlásí do žádného konkrétního výběrového řízení

Případné dotazy můžete zaslat na e-mail uchazeci@cnb.cz.

Nabidky s profesnim zivotopisem a motivačním dopisem zasilejte prostřednictvím registračního formuláře (tlačítko „Registrovat“) nebo písemně na adresu:

Česká národní banka

odbor lidských zdrojů

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

zn.: Obecná evidence


ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na http://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html.