Prohlášení o přístupnosti

Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450 (dále jen ČNB) se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace České peníze v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.dc2016.cnb.cz/DC3VyberovaRizeni/.

Stav souladu

Internetové stránky www.cnb.cz/DC3VyberovaRizeni/ jsou po posouzení v lednu 2022 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem o přístupnosti.

Mobilní aplikace České peníze není po posouzení v květnu 2021 v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Obsah internetových stránek není plně přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti z důvodu:

  • použiti CAPCHA kódu v registračním formuláři (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah)

Uvedení do souladu výše uvedené odchylky předpokládáme do 31. 12. 2022.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. ledna 2022.

Prohlášení bylo vypracováno zaměstnanci ČNB sebeposouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování internetových stránek a mobilní aplikace České peníze, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu či důvodného podezření, že internetová  stránka či mobilní aplikace nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: pristupnost@cnb.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Česká národní banka, odbor komunikace
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

e-mail: pristupnost@cnb.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz