ČNB > Kontakty

Kontakty

Poštovní adresa pro celé ústředí

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

IČO 48136450

tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404

Zelená linka - viz. podrobnosti

tel.: 800 160 170

Webové formuláře pro podání

Adresa podatelny ČNB

Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:

Po - Čt: 8:00 - 16:15 hod.
Pá: 8:00 - 15:00 hod.


Elektronická podatelna

ID datové schránky: 8tgaiej

podatelna@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat elektronická podání, zejména v oblasti správního řízení, případně výběrových řízení, která jsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem (ČNB je právnická osoba, které jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zvláštními právními předpisy a jako taková rozhoduje ve správním řízení o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob).

Dále je možno na tuto adresu zasílat písemnosti, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem a podle charakteru obsahu budou podatelnou následně předány příslušnému odbornému útvaru k vyřízení.

Informace potřebné k doručování datových zpráv na technických nosičích (pdf, 360 kB)


Na začátek

Odbor komunikace sekce kancelář

Lhůta pro vyřízení podání (tj. dotazu, podnětu, upozornění zaslané elektronicky, ale též písemně, faxem či telefonicky) zaslaného České národní bance je 30 dnů ode dne doručení a pro vrácení podání, které nepatří do působnosti ČNB, 15 dnů. ČNB nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Formuláře k vyplnění

Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění (webový formulář)
Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění (pdf, 110 kB)

Zelená linka
tel.: 800 160 170

Zelená linka ČNB poskytuje informace k vybraným tématům týkajícím se působnosti České národní banky.
Linka má nepřetržitý provoz.


Na začátek

Regulace finančního trhu

Formuláře k vyplnění

Formulář pro zadání kvalifikovaného dotazu (webový formulář)
Přístup České národní banky k poskytování odpovědí na dotazy v oblasti finančního trhu


Na začátek

Odborná knihovna

Senovážné nám. 30
Praha 1
mezanin vlevo

lib@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat dotazy týkající se fondů a služeb odborné knihovny ČNB, rezervací knih a prodlužování výpůjček.


Na začátek

Archiv České národní banky

archiv@cnb.cz

Na této adrese lze získat od archivářů ČNB informace o možnostech a podmínkách studia archivních fondů ČNB (období let 1870 - 1970) a odpovědi na dotazy právnických i fyzických subjektů (z období let 1870 - 1950, resp. 1990), které se týkají zejména bankovních kont, úvěrových spisů, hypoték, osobních spisů, dědických záležitostí, vkladních knížek, zabavených cenností, bezpečnostních schránek, pohledávek u peněžních ústavů, náhrad za vyvlastněný majetek, pozůstalostí, dotazů na právní nástupce peněžních ústavů, měnových kurzů, Gestapem zabaveného židovského majetku, podkladů pro výmazní kvitance, náhrad za zabavený zemědělský majetek, mezistátních náhradových dohod, apod., které jsou součástí archivních fondů právních předchůdců České národní banky.


Na začátek

Expozice Lidé a peníze - stálá výstava v budově ČNB

Na Příkopě 28
Praha 1

expozice@cnb.cz

Na této adrese je možno se dotazovat pouze na podrobnější informace týkající se organizace návštěv v expozici, které nelze nalézt na www adrese expozice, či na konkrétní informace přímo související s vlastní výstavou (historické údaje, zajímavosti, numismatické údaje ....)


Na začátek

Statistické výkazy a sběr dat

statistickevykazy@cnb.cz

Na tuto adresu mohou osoby, na které se vztahuje vyhláška č. 235/2013 Sb. ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí a vyhláška č. 314/2013 Sb., ze dne 17.září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, zasílat dotazy týkající se výkazů pro účely sestavení platební bilance.

smenarny@cnb.cz

Na tuto adresu mohou provozovatelé (nebankovní směnárníci), zasílat informace o provedených směnárenských obchodech (nákup a prodej cizí měny) podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti a vyhlášky č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Pravidla pro zasílání čtvrtletních nebo ročních dat, prostřednictvím výkazu DEV(ČNB) 26-04, jsou upravena v § 8 cit. vyhlášky.


Na začátek

Elektronické výkaznictví - sběr dat od nebankovních subjektů

sdns@cnb.cz

Na tuto adresu mohou posílat upřesňující dotazy k aplikaci SDNS především její registrovaní uživatelé - nebankovní měnové finanční instituce či i další instituce, podléhající povinnosti předkládat České národní bance informace podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a souvisejících vyhlášek. Dotazy mohou posílat i zaměstnanci bank, softwarových firem a další zájemci o metodiky výkaznictví ČNB.


Na začátek

Měnová a bankovní statistika

monestat@cnb.cz

Na této adrese je možno se dotazovat na detailnější informace týkající měnové a bankovní statistiky České republiky, které nelze nalézt na www stránkách ČNB v oblasti statistika - měnová a bankovní statistika.


Na začátek

IBAN - mezinárodní číslo účtu

iban.info@cnb.cz

Na tuto adresu je možno posílat dotazy související s použitím mezinárodního čísla účtu IBAN v platebním styku.


Na začátek

Centrální registr úvěrů

cru.svyp@cnb.cz

Na tuto adresu mohou posílat své dotazy účastníci nebo jejich klienti, o nichž je v CRÚ veden záznam.


Na začátek

Zahraniční platební styk

paymentservices@cnb.cz

Tato adresa je určena klientům ČNB, slouží pro zasílání informací a dotazů, týkajících se plateb do zahraničí.


Na začátek

Sběr dat od pojišťoven

pojistovny@cnb.cz

Tato emailová adresa je určena pro sběr přesně specifikovaných dat od pojišťoven požadovaných sekcí regulace a analýz finančního trhu.