Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2018

(předběžné údaje - 15.10.2018)

v mil. Kč2018/012018/022018/032018/042018/052018/062018/072018/082018/092018/102018/112018/12Kumulace
1-Běžný účet 34999,831165,2-10360,830510,2437,7-22425,4-103,1-6965,5    57258,3
          příjmy365664,1349060,3376116,6367987,3382038,4386221,6334736,8359193,6    2921018,7
          výdaje330664,3317895,1386477,4337477,1381600,6408647,0334839,9366159,1    2863760,4
1.A-Zboží a služby39321,738799,738906,138093,631933,737821,515376,923383,2    263636,3
          příjmy341425,0325299,7355155,2337198,1353926,6363342,6312406,5333391,0    2722144,8
          výdaje302103,3286500,0316249,1299104,6321992,9325521,1297029,7310007,7    2458508,5
1.A.a-Zboží29527,626136,727724,325263,620392,525994,03026,89550,9    167616,3
          vývoz290691,0274706,0303034,8283640,4298631,9308558,2258494,3278556,5    2296312,9
          dovoz261163,4248569,3275310,5258376,8278239,4282564,2255467,5269005,6    2128696,6
1.A.b-Služby9794,112663,011181,712830,011541,211827,512350,113832,3    96020,0
          příjmy50734,150593,752120,453557,855294,754784,453912,354834,5    425831,9
          výdaje40939,937930,640938,740727,843753,542956,941562,241002,2    329811,9
1.B-Prvotní důchody988,6987,7-42831,9-5972,3-26363,7-54081,0-14611,5-25935,0    -167819,1
          příjmy21484,221185,318387,423419,824894,319125,113915,621026,4    163438,3
          výdaje20495,520197,661219,329392,251258,073206,228527,146961,5    331257,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2756,02756,02756,02654,72654,72654,72654,72654,7    21541,3
          příjmy5525,05525,05525,05733,35733,35733,35733,35733,3    45241,7
          výdaje2769,02769,02769,03078,73078,73078,73078,73078,7    23700,3
1.B.2-Důchody z investic-8417,2-7256,4-48074,9-12113,9-32429,8-56468,6-16898,7-31191,6    -212851,1
          příjmy8777,89693,39782,513664,415209,413096,78000,612108,5    90333,2
          výdaje17195,016949,857857,425778,247639,269565,424899,343300,2    303184,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-11770,2-10974,7-49570,9-17435,5-29867,3-52999,8-19738,4-31868,6    -224225,4
          příjmy4080,74365,15634,47067,85594,15807,54682,06944,9    44176,4
          výdaje15850,915339,855205,324503,435461,358807,324420,438813,5    268401,8
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic626,0644,2479,1567,6-8150,8-5258,7594,3-2988,4    -13486,7
          příjmy626,0850,4874,5716,42863,33167,4594,31015,7    10708,0
          výdaje0,0206,2395,4148,811014,18426,10,04004,1    24194,7
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1214,61107,7218,21182,61209,418,1849,9859,5    6660,0
          příjmy2558,72511,52474,92308,72373,22350,11328,81342,0    17247,9
          výdaje1344,21403,82256,71126,11163,82332,0478,8482,6    10587,9
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1512,31966,4798,73571,44378,91771,81395,52806,0    18201,0
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6649,95488,22487,03486,93411,4-267,1-367,52601,9    23490,7
          příjmy7181,45967,03079,94022,23951,5295,1181,73184,6    27863,3
          výdaje531,5478,9592,9535,3540,1562,1549,2582,6    4372,7
1.C-Druhotné důchody-5310,5-8622,2-6434,9-1611,0-5132,2-6165,8-868,5-4413,7    -38558,9
          příjmy2754,92575,32574,07369,33217,53753,88414,64776,2    35435,6
          výdaje8065,411197,59009,08980,38349,79919,79283,19189,9    73994,5
2-Kapitálový účet0,038,91296,82086,6130,5-3506,73185,50,0    3231,6
          příjmy0,038,98116,22086,6130,54353,33185,50,0    17911,0
          výdaje0,00,06819,50,00,07860,00,00,0    14679,4
3-Finanční účet27069,939338,4-20884,418604,817237,3-49234,422052,4-8214,0    45970,0
          aktiva-30882,357921,7-5328,311102,0-15590,535938,252819,013121,7    119101,5
          pasiva-57952,118583,315556,1-7502,8-32827,885172,630766,621335,6    73131,6
3.1-Přímé investice-7121,912956,3-15423,7-19392,3-8451,5-18379,018645,3-16195,8    -53362,6
          aktiva-25917,023461,711852,8281,46148,210702,340456,29250,9    76236,5
          pasiva-18795,110505,427276,619673,614599,729081,321810,925446,8    129599,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků38700,42976,3-13472,5-2963,28350,8-3504,3-4840,01211,5    26459,0
          aktiva748,51330,88821,4738,5323,87077,3602,4356,4    19999,1
          pasiva-37951,9-1645,522293,83701,7-8026,910581,65442,4-855,1    -6459,8
3.1.1.2-Reinvestice zisků-8979,2-8979,2-8979,2-8792,9-8792,9-8792,9-8792,9-8792,9    -70902,3
          aktiva3588,93588,93588,93441,83441,83441,83441,83441,8    27976,0
          pasiva12568,112568,112568,112234,812234,812234,812234,812234,8    98878,3
3.1.2-Dluhové nástroje-36843,118959,27028,0-7636,1-8009,4-6081,832278,2-8614,3    -8919,3
          aktiva-30254,418542,0-557,4-3899,02382,5183,136411,95452,7    28261,4
          pasiva6588,7-417,2-7585,43737,110391,96264,94133,714067,0    37180,7
3.2-Portfoliové investice234247,0-121090,9-163012,6150441,274662,1-128470,2136220,727958,4    210955,7
          aktiva-2787,0-562,2-2281,2-678,8-1482,88481,727,3309,5    1026,5
          pasiva-237034,0120528,7160731,4-151120,0-76144,9136951,9-136193,4-27648,9    -209929,2
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech1525,15515,532,61492,7449,613897,9155,9401,0    23470,3
          aktiva1525,13565,41907,41924,0268,911581,3155,9401,0    21329,0
          pasiva0,0-1950,01874,8431,3-180,7-2316,60,00,0    -2141,3
3.2.2-Dluhové cenné papíry232721,8-126606,3-163045,2148948,574212,5-142368,1136064,827557,4    187485,4
          aktiva-4312,2-4127,6-4188,7-2602,7-1751,7-3099,6-128,6-91,5    -20302,5
          pasiva-237034,0122478,7158856,6-151551,2-75964,2139268,5-136193,4-27648,9    -207788,0
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-1040,51777,2184,4-981,5-2694,9-2195,4-995,3-892,2    -6838,3
          aktiva-2042,7-1168,7-1753,6-2193,7-3532,8-3440,5-2570,0-2097,2    -18799,2
          pasiva-1002,2-2945,9-1938,0-1212,2-837,9-1245,0-1574,6-1204,9    -11960,9
3.4-Ostatní investice-188665,0113016,5183861,7-116478,6-54285,895099,2-124372,4-28609,5    -120433,9
          aktiva10214,23511,613347,98677,1-24730,515483,722351,5-3866,8    44988,6
          pasiva198879,2-109504,9-170513,8125155,729555,3-79615,5146723,824742,7    165422,5
3.5-Rezervní aktiva-10349,732679,3-26494,15016,08007,54711,0-7446,09525,2    15649,1
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)34999,831204,1-9064,032596,8568,3-25932,13082,4-6965,5    60489,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)27069,939338,4-20884,418604,817237,3-49234,422052,4-8214,0    45970,0
4.5-Čisté chyby a opomenutí-7930,08134,3-11820,4-13992,016669,1-23302,318970,0-1248,5    -14519,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD